Khối phòng ban – xưởng sản xuất

BAN GIÁM ĐỐC

Giám Đốc: Ths.Ks Trần Ngọc Phú

P.Giám Đốc: TS.Ks Nguyễn Trường Huy

P.Giám đốc: Ks. Bùi Chí Toàn

KHỐI VĂN PHÒNG

Phòng Tổ chức Hành chính
Trưởng phòng: CV. Trịnh Thị Hồng Vân
Phòng Kế toán – Tài chính
Trưởng phòng: CN. Phạm Thị Tuyết Lê
 Phòng Kế hoạch
Trưởng phòng: Ths.Ks Hoàng Dương Dũng
Phòng Quản lý kỹ thuật
Trưởng phòng: Ths.Ks Thịnh Văn Luyến
Phòng Phát triển dự án
Trưởng phòng: Ths.KTS Mai Đình Nghĩa

KHỐI XƯỞNG TƯ VẤN

 

Xưởng thiết kế số 1
Chủ nhiệm xưởng : Ths.Ks Đoàn Ngọc Vinh
Địa chỉ : Tầng 1 – nhà E – Đại học Kiến Trúc HN
Điện thoại : 024. 35521905

 

Xưởng thiết kế số 2
Chủ nhiệm xưởng : Ths.Ks Vũ Trọng Huy
Địa chỉ : Tầng 1 – nhà E – Đại học Kiến Trúc HN
Điện thoại : 024. 33547100

 

Xưởng thiết kế số 3
Chủ nhiệm xưởng : Ths.Kts Nguyễn Tiến Đạt
Địa chỉ : Tầng 4 – nhà E – Đại học Kiến Trúc HN

Điện thoại : 024. 35521624

 

Xưởng thiết kế số 5
Chủ nhiệm xưởng  : Ths.Ks Trần Ngọc Phú
Địa chỉ : Số 195 Lê Duẩn – Nguyễn Du – Hai Bà Trưng – HN
Điện thoại : 091.2006086

 

Xưởng thiết kế số 6
Chủ nhiệm xưởng  : Ths.Kts Nguyễn Hoàng Dương
Địa chỉ : Tầng 5 – nhà E – Đại học Kiến Trúc HN

Điện thoại : 024. 32424480 – 0912105500

 

Xưởng thiết kế số 7
Chủ nhiệm xưởng  : Ths.Kts Phan Xuân Dương
Địa chỉ : Tầng 4 – nhà E – Đại học Kiến Trúc HN

Điện thoại : 024. 32850174

 

Xưởng thiết kế số 8
Chủ nhiệm xưởng : Ths.Ks Lê Bá Sơn
Địa chỉ : Tầng 5 – nhà E – Đại học Kiến Trúc HN
Điện thoại : 098. 7631985

 

Xưởng thiết kế số  9
Chủ nhiệm xưởng : TS Nguyễn Công Giang
Địa chỉ : Tầng 2 – nhà A – Đại học Kiến Trúc HN
Điện thoại : 098. 9138186

 

Xưởng thiết kế số 10
( Xưởng thiết kế quy hoạch và hạ tầng đô thị )
Chủ nhiệm xưởng : Ths.Ks Bùi Khắc Toàn
Địa chỉ : Tầng 4 – nhà E – Đại học Kiến Trúc HN
Điện thoại : 024. 62850163

 

Xưởng thiết kế số  11
Chủ nhiệm xưởng : Ths.Kts Nguyễn Khánh Hòa
Địa chỉ : Tầng 3-  nhà E – Đại học Kiến Trúc HN
Điện thoại : 090. 3207526

 

Xưởng thiết kế số 12
Chủ nhiệm xưởng : Ths.Kts Nguyễn Đức Hiếu
Địa chỉ : Tầng 3 – nhà E – Đại học Kiến Trúc HN
Điện thoại : 091. 2850404

 

Xưởng tư vấn cơ điện
Chủ nhiệm xưởng : Ks. Nguyễn Hữu Hiệp
Địa chỉ : Tầng 3 – nhà E – Đại học Kiến Trúc HN
Điện thoại : 098. 3217727

 

Trung tâm Giám định và Tư vấn Xây Dựng
Giám đốc trung tâm : Trần Văn Hoàng
Điện thoại  : 098. 7779099

 

Trung tâm Quản lý và Giám sát Xây Dựng
Giám đốc trung tâm : Nguyễn Thanh Tuấn
Điện thoại : 098. 8346686