20 năm một chặng đường

20 năm một chặng đường tự hào

Văn phòng tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng được Bộ trưởng Bộ Xây Dựng cho phép thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 04/01/2002, (tiền thân là “ Văn phòng tư vấn xây dựng” theo Quyết định số 246/BXD-CSXD ngày 23/12/1995 của Bộ Xây dựng), là đơn vị tư vấn được đại diện cho trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện các công tác tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nghệ và tư vấn xây dựng số 758 của Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và môi trường cấp ngày 16/01/2002 và được cấp lại số A-575 ngày 07/03/2016 và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số: BXD-00003543 do Cục quản lý hoạt động Bộ Xây dựng cấp ngày 22/12/2017.

Văn phòng tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Sản phẩm tư vấn của Văn phòng được đảm bảo cao nhất về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về Xây dựng, được tiến hành theo Luật Xây dựng, các quy định của Chính phủ và Bộ Xây dựng về công tác xây dựng cơ bản.

Văn phòng tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng có bộ máy Quản lý và điều hành gồm có: Giám đốc, các Phó giám đốc, các phòng ban chức năng, văn phòng, xưởng thiết kế và các chi nhánh đại diện. Bên cạnh đó có Hội đồng khoa học – kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng tư vấn xây dựng.

Về nhân sự trực tiếp và tham gia thường xuyên có:

  • 35 Giáo sư và Phó Giáo sư
  • 41 Tiến sĩ các chuyên các chuyên ngành khác nhau
  • 62 Thạc sĩ kiến trúc, kết cấu, kỹ thuật hạ tầng và môi trường
  • 104 Kiến trúc sư, kỹ sư và cử nhân kinh tế, cử nhân luật có chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, trong đó có: 21 KTS chủ nhiệm đồ án hạng I và 32 KTS chủ nhiệm đồ án hạng II

Cơ sở vật chất trang thiết bị máy móc hiện đại, sử dụng hệ thống trung tâm thí nghiệm xây dựng công trình của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Với tiêu chí hàng đầu là “ CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ VÀ LƯƠNG TÂM NGHỀ NGHIỆP” của đội ngũ cán bộ Văn phòng tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự tín nhiệm và cộng tác của các đơn vị, cơ quan đối tác trong và ngoài nước